Tagastamise poliitika

1.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest juhul kui Kauba ost (müügilepingu sõlmimine) on sooritatud Interneti või muu sidevahendi teel, eelkõige läbi vganton keskkonna.

1.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja avamata originaalpakendis, pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist (välja arvatud juhul, kui kaubaga ei ole võimalik muud moodi tutvuda, kui pakendit avades ja/või kaupa kasutades)

1.3. Taganemisavaldus tuleb saata vgantoni-le e-posti aadressil info@vganton.ee tähtaegselt (s.o 14 päeva jooksul). Kauba tagastamise tavalised kulud kannab Klient.Kauba tagastamiseks mõeldud transpordikulu ei kuulu hüvitamisele.

1.4. Tagastatavat kaupa saab vaid vastava kokkuleppe korral vahetada uue toote vastu vgantoni e-poe tootevalikust. Vahetatava toote kättetoimetamise transpordikulu eest tasub Klient. Vganton.ee ei kohustu Kliendile võimaldama Kauba vahetamist teise Kauba vastu.

1.5. Kui tagastatav Kaup on halvenenud asjaoludest, mis ei ole tingitud vgantoni.ee-st vaid Kauba mittesihipärasest kasutamisest või muudest asjaoludest (nt pakend on rikutud, toode on kriibitud või on sellel muud selgesti nähtavad kasutamise jäljed), millised ei võimalda Kaupa käsitleda kui uut ning seda pakkuda müümiseks järgmisele Kliendile, on vgantonil õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemise ulatuses Kliendi poolt toote eest tasutud summa Kliendile tagastamisele kuuluva summaga või keelduda toote tagasi võtmisest.

1.6. Juhul kui ilmneb, et vganton.ee on õigus keelduda Kauba tagasi võtmisest, kuid Klient on toimetanud antud kauba vganton.ee valdusesse, kohustub Klient tulema antud Kaubale järele vganton.ee esindusse 7 päeva jooksul arvates vganton.ee poolt vastava otsuse Kliendile saatmisest või tasuma vganton.ee-le eraldi postikulu, millisel juhul saadab vganton.ee antud kauba uuesti Kliendile peale Kliendi poolt postikulu tasumist vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.

1.7. Juhul kui Klient soovib kauba tagastada, kasutades käesolevate Tingimuste punktis nr.1.1 sätestatud õigust, võib Klient tuua tagastatava Kauba V&G ANTONI esindussalongi, mis asub Maakri 19, 10145 Tallinn või saata Kauba posti teel vgantoni-le .Sellisel juhul kannab kogu tagastamisega seotud kulu Klient.

We use cookies on our websites to help us offer you the best online experience. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. Alternatively, you can manage them in your browser settings. OK